Stokrotne dzięki dla firmy Pasieka w Puszczy Noteckiej Paweł Gołaski za najcenniejszą rzecz jaką  pszczoły dają człowiekowi czyli pyłek kwiatowy -pierzga.