Tomek dzielnie walczył, by wyrwać każdy dodatkowy dzień… Nie przegrał, bo póki ktoś walczy, jest zwycięzcą! Odszedł jednak zawsze będzie w naszych sercach i naszej pamięci.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w walkę o życie. Każdy dodatkowy miesiąc, tydzień to w przypadku tak okrutnej choroby bardzo wiele.

Rodzinie i bliskim Tomka składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Aneta Deka bądź silna.Byłaś dla Tomka prawdziwym,bezinteresownym przyjacielem do końca.

Nie mówimy”żegnaj”tylko do zobaczenia Tomku w innym lepszym świecie.