Nikoś jest już na swoim drugim obozie rehabilitacyjnym w Karpaczu.
Oto efekt ciężkiej pracy ?