Pomóżmy Łukaszowi zwyciężyć – pieniądze można wysyłać również na indywidualne konto  48 1140 2004 0000 3402 7795 1057 (MBank)